Eu n maaperaa koskeva direktiivi

EU: n Atex-direktiivissä esitetään perusvaatimukset, jotka kaikkien tuotteiden on täytettävä räjähdysvaarallisilla alueilla. Toiminnallisesti liittyvät standardit ja neuvot määrittävät erityisvaatimukset. Osana eräissä jäsenvaltioissa järjestettyjä sisäisiä sääntöjä asetetaan vaatimuksia, joita ei ole määritelty direktiivissä tai sisäisissä standardeissa. Sisäiset säännöt eivät saa olla ristiriidassa direktiivin säännösten kanssa, eivätkä ne saa sisältyä direktiivissä asetettujen vaatimusten tiukentamiseen.

Atex-direktiivi on otettu käyttöön kunnossapidossa, jotta minimoidaan riski, joka riippuu minkä tahansa hyödykkeen käytöstä sellaisissa mittasuhteissa, joissa voi syntyä räjähdysvaarallinen ympäristö.Tuottajalla on suuri vastuu sen määrittämisestä, onko tietty tuote arvioitava, täyttyvätkö atex-osat ja tietyn tuotteen mukauttaminen näihin totuuksiin.Atex-hyväksyntä mainostetaan tuotteille, jotka tulevat esiin räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Vaaravyöhyke alkaa siitä viimeisestä tilasta, jossa aineita rakennetaan, käytetään tai varastoidaan ja joka yhdessä ilmalla voi muodostaa räjähtäviä seoksia. Erityisesti useimmat näistä aineista ovat nesteet, kaasut, pöly ja palavat kuidut. Ne voivat sitten olla esimerkiksi bensiinejä, alkoholeja, vetyä, asetyleeniä, hiilipölyä, puupölyä, sinkkipölyä.Räjähdys on menestys, sillä suuri osa tehokkaasta sytytyslähteestä virtaavasta energiasta tulee räjähdysvaaralliseen tilaan. Tulipalon aloittamisen jälkeen hän jatkaa räjähdykseen, joka aiheuttaa suuren riskin ylläpidolle ja ihmisten terveydelle.