Euroopan unionin sisainen turvallisuus

Turvallisuuskysymykset ja alan arvokkaat toiminnot liittyvät lähinnä luonnon ympäristöön. Yritetään osoittaa, miten EU on normalisoinut teollisuuden turvallisuuteen liittyvät säännöt tapaustutkimuksen - & nbsp; atex-tapaustutkimusten perusteella.

Koska huomattava joukko koneita ja työkaluja annetaan kivihiilikaivoksissa, joissa on metaani- ja hiilipölyräjähdysvaara, direktiivissä 94/9 / EY käsitellään tietyssä laitoksessa, joka liittyy näihin uhkia.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät maaliskuussa 1994 ns uusi lähestymistapa 94/9 / EY, joka koskee jäsenvaltioiden lainsäädännöllisiä säännöksiä, jotka koskevat suojalaitteita ja -tyylejä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi mahdollisen räjähdyksen ilmapiirissä, jota kutsutaan atex-direktiiviksi. & nbsp; & nbsp; Rooman sopimuksen 100 a artiklan määräysten täytäntöönpanossa tämän pääkohdan Periaatteena on varmistaa sujuva tavaravirta, joka antaa korkean räjähdyssuojan. Tämä sääntö ei kuitenkaan ollut halukas askel räjähdyssuojan yhdenmukaistamisen tasosta Euroopan ryhmässä. Noin kaksikymmentä vuotta ihmisten olisi sopeuduttava useisiin ns vanhaa lähestymistapaa tavaroiden vapaaseen kauppaan tällä hetkellä ATEX-järjestelmässä.

Direktiivi 94/9 / EY sisällytettiin 1. heinäkuuta 2003 annettuun tasoon, jolla korvattiin vanhan lähestymistavan direktiivit 76/117 / ETY ja 79/196 / ETY sähkölaitteista, jotka on tarkoitettu käytettäviksi sellaisilla etäisyyksillä, jotka voivat olla räjähdysvaarallisia. ja direktiivi 82/130 / ETY, jossa puhutaan sähkölaitteista, joita käytetään hätätilanteissa uhanalaisissa ympäristöissä kaasikaivoksissa. Vanhan lähestymistavan mukaiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt liittyivät vain sähkötyökaluihin, jotka vaativat kaikki tarkasti määritellyt turvallisuusvaatimukset. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sähkölaitteet ovat sytytyslähde, mutta menestyksen keskellä. Yhteydenpidossa vanhan lähestymistavan direktiiveissä mainittuun viimeisimpään, vain sähköä uhkaaviin uhkiin, on useita sopivia syvälle suojaukselle, joka on voimassa Rooman sopimuksen 100 a säännössä.