Hierontaterapeutin hygienia ja turvallisuus

Kaikki yritykset ovat velvollisia muistamaan vieraamme suojelemiseksi. Erityisesti sanotaan yrityksille, jotka käyttävät suuria materiaaleja toimintaamme. Työnantajan on suojeltava äärimmäisen hyvin terveyttä ja tällaisissa olosuhteissa käyttäytyviä ihmisiä.

"Elinkeinoministerin 8. heinäkuuta 2010 antama asetus räjähdysvaarallisen ilmapiirin tarjoamisesta työpaikalla koskevista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista" odottaa työnantajan laativan räjähdyssuojausasiakirjan. Tämä johtuu vain yrityksistä, joissa yhdistetään palavia materiaaleja, jotka voivat luoda räjähdyskelpoisia ilmaseoksia. Tällaiset aineet voivat sisältää myös nesteitä, kaasuja sekä hienojakoisia kiintoaineita, ts. Pölyä.

Käyttämällä vaarallisia ja syttyviä aineita, joihin työntekijät altistuvat, käytettävien huoneiden määrä määritellään mahdollisesti räjähdysvaarallisiksi. Jos ne on jo mainittu, tutustu johdanto-osassa mainittuun ministerin asetukseen.

Se vastaa sitä, mitä asiakirjoja työnantajan pitäisi tehdä. Asetuksen kohdassa 4.4 mainitaan, että se täyttää täyden riskinarvioinnin, joka on yhtenäinen ja jossa on mahdollisuus työskennellä räjähdyskelpoisessa ympäristössä. Joten on niin kutsuttu "riskinarviointi", joka luo mm.

a räjähdysvaarallisen ympäristön todennäköisyys, \ tb mahdollinen räjähdyskelpoisen ilmakehän esiintymisaika, \ tc elämän todennäköisyys ja sytytyslähteiden aktivointi, kuten sähköstaattinen purkaus,d työnantajan käyttämät laitokset, aineet ja seokset, \ tniiden väliset prosessit ja niiden keskinäiset vuorovaikutukset, \ te mahdollisen räjähdyksen vaikutuksen odotettu koko.

On myös tärkeää tarkastella naapurihuoneita, jotka voivat elää millään tavalla liitettynä aukkoihin, joissa on mahdollisesti räjähdysalttiita alueita, esimerkiksi ilmanvaihdon kautta. Vaarana ne eivät ole mukavampia.

Täydellisen riskinarvioinnin jälkeen velvoitettu työnantaja on myös asetuksen 7.1 kohdan mukaisesti räjähdyssuojausasiakirjan työhön.

Räjähdyssuojausasiakirja tulisi tehdä muutamalla perusosalla, sisältää sisällön ja työnantajan lausunnon henkilön sanoista. Asiakirjan olennaiset osat ovat: luettelo räjähdysvaarallisista ympäristöistä ja syttymislähteistä, kuvaus räjähdysten estämiseksi käytetyistä toimenpiteistä, tiedot asiakirjojen päivittämispäivämääristä, palavien aineiden kuvaus, räjähdysvaaran arviointi, mahdolliset räjähdysskenaariot ja tositteet. Räjähdyssuojausasiakirjassa tulisi olla myös grafiikka ja suunnitelmat laitokselle.

Edellä mainittujen asiakirjojen asianmukaisen valmistelun suuntaan kannattaa käyttää asiantuntijoiden palveluita. Ihmisten jatkuvuus ja terveys on kuitenkin tärkein asia, ja meidän on muistettava, että olemme tehneet hyvän riskinarvioinnin.