Kassarekisteri miten raportoida

African MangoAfrican Mango Laaja valmistautuminen laihtumiseen

Yrittäjien, jotka myyvät tuotteita tai palveluja kassakoneilla, on muistettava joukko velvoitteita, jotka häiritsevät niitä. Laskennassa on kotimaassa kirjanpitoa kassakoneilla. Asiaankuuluvat lait ja lait määrittelevät yksityiskohtaisesti asiakkaan ja kassakoneen omistajan tehtävät. Novitus-verovirastot kokoontuvat myymälöiden ryhmiin, jotka ovat myös pienikokoisia sekä suuria myymälöitä. Heti laitteen ostamisen jälkeen sinun on allekirjoitettava sopimus oikean palvelun kanssa - tämä palvelu ei ainoastaan ​​korjaa kassakoneita, vaan suorittaa myös verotuksen.

Verovirastolle on ilmoitettava tästä viimeisestä toiminnasta etukäteen, koska tämän osaston henkilö on velvollinen osallistumaan siihen. Verotuksen aikana palveluhenkilö ilmoittaa raportin kassakoneesta ja veroviraston työntekijä laatii asianmukaisen raportin. Nämä seikat yrittäjä aikoo säilyttää yhdessä kassakoneiden huoltokirjan kanssa. Samankaltaista menettelyä sovelletaan myös rahojen lausunnosta. Yrittäjän on huolehdittava siitä, että hän saa työskennellä vain pieniä uutuuksia kassakoneen muistissa. Hän voi elää vain lisäämällä tai poistamalla tuotteita tai palveluita muististaan. Tuskin kukaan ei tiedä, että kassakoneen avulla rekisteröidään paitsi tuotteiden myynti, myös kaikki palvelut. Näitä asioita säännellään täysin asiaa koskevassa laissa, jossa luetellaan stressit ja toimet, joissa kassa on pakollinen. Kassarekisterin puuttuminen tai siihen liittyvän myynnin kirjaamisen puuttuminen johtaa siihen, että verovirasto vahvistaa korkeat sakot. Kassakoneen käyttäjän tulisi myös olla, että jokaisen päivän vaikutus, mutta myös viikko, kuukausi ja vuosi, tulostaa asiaankuuluvan raportin, jossa esitetään yksityiskohtainen selvitys jokaisesta selvityshetkestä toteutetuista toimista. Asianmukaisten kertomusten puuttuminen, joka on vielä syy viraston määräämään seuraamukseen. Siksi jokaisen sijoittajan tulisi antaa työntekijöilleen asianmukainen koulutus kassakoneessa. Vain harvat yrittäjät tietävät, että varalla ja vararahastolla missä tahansa niistä paikoista, joissa he pääsevät päärekisteristä, koska et voi pysäyttää myynnin tallentamista edes laitteen epäonnistumisen myötä.