Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on valmistajan (tai valtuutetun edustajan viimeisin kirjallinen lausunto siitä, että sen tulos vastaa Euroopan unionin suosituksia. Tässä ilmoituksessa on käytettävä yhtä tai useampaa tuotetta, jotka on selkeästi tunnistettu yrityksen tai tuotekoodin avulla tai jossa on toinen yksiselitteinen viite. Valmistajan on asetettava tuote analyyseihin ja tehtävä muutoksia direktiivien vaatimusten soveltamiseksi.

Ennen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamista tuotteille on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, ja tarvittaessa (koska se on erillisistä säännöistä johdettu on myös hankittava hyviä todistuksia. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä jatketaan toteuttamalla tiettyjä toimintasarjoja. Niitä kutsutaan siis moduuleiksi ja ne erottuvat yleensä suurilla kirjaimilla. Tämän sekvenssin valinta haluaa valmistajalta, joka valitaan luultavasti vakaumuksemme mukaan ohjeet ja mielenkiintoiset tavarat. Teknisesti mutkattomien tuotteiden osalta sekvenssi voi perustua tiettyyn moduuliin (esim. Moduuliin A, ja kehittyneempien materiaalien osalta nämä ovat monimutkaisia menettelyjä (esim. Sähkömittarin onnistumisessa valmistaja voi valita moduulit B + D, B + F tai H1 . Sitten kehitys- ja live-tulokset dokumentoidaan. Valmistaja asettaa CE-merkinnän materiaaleille, joilla on vaatimustenmukaisuusvakuutus. Paljon huomiota valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen liittyy viimeisestä, että on mahdollista, että tuote, jolle asiakirjat on laadittu, täyttää kaikki tärkeät toiveet ja on voimassa olevien määräysten mukainen.EY: n vaatimustenmukaisuussopimuksessa olisi oltava seuraavat tiedot seuraavan mallin mukaisesti (yhdessä infrastruktuuriministerin 11. elokuuta 2004 antaman oikeuden kanssa rakennusmateriaalien vaatimustenmukaisuuden ilmoittamismenetelmistä ja niiden merkintätavasta rakennusmerkillä:1. Ainutlaatuinen tuotetunniste - numero XXXX2. Valmistajan nimi ja osoite - ja jos sellainen on, ja sen eurooppalainen valtuutettu edustaja3. Tämä antama vaatimustenmukaisuusvakuutus kuuluu valmistajan (tai asentajan yksinomaiseen vastuuseen.4. Mikä on ilmoituksen aihe - tuotetunniste, jonka avulla sisältö voidaan palauttaa tarvittaessa - liitä kuva5. Edellä mainittu julkilausuma on aiheellinen asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön (luettelo kanssa.6. Viittaukset eritelmiin tai viittauksiin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joihin ilmoitus tehdään7. Sopivissa tapauksissa olisi annettava tietoa ilmoitetusta arvosta, joka on toiminut ja antanut todistuksen8. Muita lisätietoja, kuten: joiden puolesta nimi on allekirjoitettu, numeron päivämäärä ja lupa, asema, nimi ja allekirjoitus.Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamisen jälkeen tuote voi saada CE-merkinnän. Tämän merkinnän esiintyminen tuotteen pakkauksessa kertoo, että se täyttää EU-direktiivien vaatimukset. He työskentelevät terveyteen ja paikkojen suojeluun, käytön turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja määrittelevät myös vaarat, jotka valmistajan on poistettava. Jos tuote on vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alainen eikä siinä ole vaatimustenmukaisuusvakuutusta, sitä ei voida saattaa ostoon tai käyttää Euroopan unionin alalla. Tuottaja on kokenut sopimuksen tai menestyksekkäästi, kun sen edustaja on Euroopan unionin ulkopuolella - sen eurooppalainen valtuutettu edustaja.